Jura

Konkrete eksempler på mulighederne for at indgå privatretlige aftaler i situationer, hvor erhverver ikke er aktiv landbruger

NaturErhvervstyrelsen har taget stilling til en række konkrete eksempler på privatretlige aftaler, hvor erhververen af betalingsrettigheder ikke er aktiv landbruger.