Økonomi og ledelse

SKATM-2015-11-08. Kapitalafkastsatsen for 2015 udgør 1 pct.

Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven er for indkomståret 2015 fastsat til 1 pct.