Planter

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet.