Natur og vandmiljø

Sådan finder du information om offentlige grundvandsudpegninger

Få et overblik over, hvor der indvindes grundvand til drikkevand, og om der er udpegninger, som kan have konsekvenser for din ejendom.