Vejledning: AgroGIS og CropSAT

I CropSAT kan du ikke ændre den beregnede gødningsmængde, men det kan du ved at indlæse tildelingsfilen i AgroGIS. Markér et område i marken og indtast den korrekte mængde.