Planter, Økonomi og ledelse

Spar brændstof ved omlægning til pløjefri dyrkning

Hvis du vil opnå en brændstofbesparelse ved omlægning til pløjefri dyrkning, skal du være opmærk-som på, at besparelsen afhænger af, hvilken dyrkningsperiode der omlægges til.