Planter

Tyske forsøg med bekæmpelse af bønnefrøbiller i hestebønner

Ved kraftige angreb er billerne tabsgivende, men selv ved 3 sprøjtninger omkring blomstring blev der næsten ingen effekt opnået.