Planter

Anvendelse af græsukrudtsmidlet Kerb 400 SC i frøgræs

Kerb 400 SC kan anvendes til bekæmpelse af visse græsukrudtsarter i alm. rajgræs udlagt i dæksæd samt i strandsvingel og hundegræs før 1. marts