Planter, Økonomi og ledelse

Øg produktiviteten i planteavlen gennem et optimeret sædskifte

Fokus på sædskiftet kan være med til løbende at forbedre produktiviteten i planteavlen.