Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-10. Momsfradrag tilknytning til virksomhedens momspligtige aktivitet

Udgifter i forbindelse med klager over virksomhedens skatteansættelse og momstilsvar har en direkte og umiddelbar tilknytning til virksomhedens momspligtige aktivitet, hvorfor der er adgang til momsfradrag for disse udgifter.