Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-41. Spaltning af et selskab for efterfølgende at anvende personaktionærens anskaffelsessum på det udspaltede ”pengetankselskab” var LL. § 3 omgåelse

Et selskab ønskedes spaltet i et driftsselskab og et ”pengetankselskab”. ”Pengetankselskabet” ønskedes likvideret på et senere tidspunkt. Transaktionen blev anset for LL. § 3 omgåelse, hvorfor likvidationsprovenuet skulle udbyttebeskattes.