Kvæg

Mycoplasma bovis i slagtekalvebesætninger

Luftvejsinfektioner hos slagtekalve skyldes hyppigt mycoplasma. Det understreger, hvor vigtigt det er at indsætte raske kalve.