Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-35. Kørsel mellem hjem og arbejde – 25-gangereglen

Skatterådets bindende svar præciserer anvendelsen af den praksisskabte "25-gangeregel", der indebærer, at en medarbejder undtagelsesvist og maksimalt må køre 25 gange mellem den faste arbejdsplads og sædvanlig bopæl i arbejdsgiverens køretøjer.