Giv plads til de vilde blomster og bier i markkanten

Natur og vandmiljø, Planter

Sådan giver du plads til de vilde blomster og bier i markkanten

Med få konkrete tiltag kan du både passe på markkanternes vilde blomster og give bedre betingelser for de vilde insekter, samtidig med at pladsen tages fra de uønskede ukrudtsarter.
Genkender du markkanten, der er fuld af grå bynke eller gold hejre? Eller burresnerre og væselhale, som også er ukrudtsarter, der volder besvær inde i marken?