Kvæg

KvægInfo 2604: Effekt af type- eller gårdmineraler på køernes mineralstatus, målt på lever- og urinprøver