Økonomi og ledelse

SKATM-2015-26-09. Husstandsvindmølle. Erhvervsmæssig virksomhed. Virksomhedsordning. Private formål. Afskrivning. Moms

Skatterådet bekræftede, at der kunne afskrives på en vindmølle som et erhvervsmæssigt driftsmiddel, selv om møllen i mindre omfang leverede strøm til private formål. Der kunne tages momsfradrag ved købet af møllen.