Planter, Kvæg, Svin, Økonomi og ledelse

Optimér udnyttelsen af gylle

Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. Mulighederne for at få optimal virkning af kvælstoffet påvirkes blandt andet af forsuring, nitrifikationshæmmere, udbringningstidspunkt- og teknik.