Planter

Effekten af companion crops i vinterraps til reduktion af angreb af rapsjordlopper

Forsøgene er planlagt og udført af Agrovi og Velas i samarbejde med FRDK og Seges. Der var signifikant mere bortgnavet bladareal i kinakål end i blodkløver og udlægsblandingen. I raps var der en tendens til mindre bortgnavet bladareal ved udlæg af kinakål.