Planter

Kvælstofudvaskning til grundvandet - fjernes der kvælstof i den nedre rodzone?