Økonomi og ledelse

SKATM-2019-20-01. Projekttilskud. Bortfald af tilsagn på grund af overdragelse

Foretager en tilsagnshaver en omstrukturering eller salg af hele eller dele af sin virksomhed i tilsagnsperioden, skal det afklares, om tilsagnet kan overdrages til den virksomhed, der fører driften videre.