Økonomi og ledelse

SKATM-2022-19-04. 15-pct. regel. Dagsværdi i regnskab er ikke en særlig omstændighed.

Oplysninger om dagsværdi af fast ejendom i årsrapport udgør efter Landsskatterettens opfattelse ikke en særlig omstændighed, der begrunder en tilsidesættelse af værdiansættelse efter 15 pct.-reglen.