Kartoffelskimmel i kartoffelplante

Planter

Strategi for forebyggelse af kartoffelskimmel i 2024

I 2024 vil der være fokus på at forebygge resistensdannelse overfor de tilbageværende få svampemidlerne samt forebygge nedbrydning af resistensgener i mere resistente sorter.