Økonomi og ledelse

SKATM-2018-30-20. Moms på fast ejendom – ændret anvendelse – regulering af fradrag

reguleres årligt med 1/10, når ejeren i stedet for videresalg af grunden vil opføre boliger til udlejning, som er en momsfritaget aktivitet.