Stort potentiale i højere fordøjelighed af økologisk græsensilage

40 pct. af kløvergræsset på de økologiske bedrifter blev i 2016 høstet med en fordøjelighed på under 75 i første slæt.