Planter, Kvæg

Etablering af efterafgrøde i majs

En god og sikker etablering af efterafgrøde i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås, når majsen har 5-6 blade, med en såteknik der giver en sikker og høj markspiringsprocent. I majs efter kløvergræs sås efterafgrøden, når majsen har 4 blade.