Planter

Overvintrende efterafgrøder destrueres ved først givne lejlighed

Efterafgrøder der ikke er udvintret fuldstændigt bør destrueres tidligt, da de fortsat kan optage kvælstof i frem til destruktion.