Kvæg, Planter, Økologi

Monitering af frisk græs 2023

Væksten og de lunere nætter har medført et lavere sukkerindhold, mens indholdet af råprotein ikke er faldet tilsvarende. Marker med især strandsvingel og rajsvingel med fordel kunne høstes indenfor 1 uge, mens marker med blanding 35 kan vente yderligere 7 dage.

Analyse

04. maj 2023

 Opdateret 19. maj 2023