Økonomi og ledelse

SKATM-2018-30-07. Udlejning af fast ejendom – betaling fra lejere til ejendomsskat m.v. – udlægsreglerne

En udlejer af fast ejendom kunne ikke anvende udlægsreglerne ved lejeres betalinger til dækning af ejendomsskat og forsikring. Lejemålet var omfattet af frivillig momsregistrering, og betalingerne var derfor momspligtige på samme måde som lejen.