Økonomi og ledelse

P 90-19 om ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - automatisk udbetaling - ferieårets udløb

Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for indkomst i ledighedsydelse.