Økonomi og ledelse

SKATM-2020-26-03. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen

Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved udlejning af fast ejendom.