Planter, Natur og vandmiljø

Merudvaskning ved brug af husdyrgødning sammenlignet med handelsgødning