Jura

Lovforslag om ændring af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge, barsel henover ferieperioder og fædre-/medmødreorlov

Ændring af beskæftigelseskravet vedrørende retten til barselsdagpenge, beregningen for barselsdagpengesatsen, nemmere ansøgning for afholdelse af barsel henover ferieperiode og en mere fleksibel afholdelse af fædre-/medmødreorlov.