Jura

Arbejdsløshedsdagpenge – indhentning af oplysninger om indkomst, der indgår i indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og beregningsgrundlaget for dagpengenes størrelse

Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristerne til 1/9 2020. Fristen i forhold til dagpengereglerne er uændret, og årsopgørelsen anses fortsat for afsluttet 2. juli i forhold til indkomstkrav og beregning af arbejdsløshedsdagpenge, oplyser STAR.