Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-06. Overdragelse af ejendom mellem aktionær og selskab kunne ikke ske til den offentlige ejendomsvurdering

LL. § 2 kræver armslængdepriser. Efter administrativ praksis kan den offentlige ejendomsvurdering anvendes som armslængdepris ved ejendomshandler, hvis den giver et retvisende udtryk for handelsværdien. SKAT kunne bevise, at dette ikke var tilfældet.