Planter

Forbrug af pesticider ifølge sprøjtejournaler

Forbruget i forskellige afgrøder og landsdele er analyseret nærmere på baggrund af data i de indberettede sprøjtejournaler i 2011-2014.