Økonomi og ledelse

SKATM-2018-14-11. Mulighed for, at man kan afskæres fra at bruge TastSelv (karantæneordning)

Skatteforvaltningen har nu fået hjemmel til at kunne afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv ift. forskudsopgørelsen og årsopgørelsen og oplyser om reglerne.