Luftfoto af mark med traktor der harver

Økonomi og ledelse, Fjerkræ, Grise, Kvæg, Planter, Øvrige dyr

Den nyeste version af Business Check

Business Check 2021 for kvæg, gris og planteproduktion samt slagtekalve er opdateret med de endelige resultater for året. Resultaterne for de mindre driftsgrene slagtekyllinger m.m. opdateres med 2021 resultater, når der er et tilstrækkeligt materiale til rådighed.