Økologi, Jura, Planter

Grønne krav og økomarker, der fragår bedriften

Marker, som uventet fragår en økologisk bedrift i efteråret og overgår til konventionel drift, skal nu opfylde de grønne krav for at få den grønne støtte udbetalt.