Økonomi og ledelse

SKATM-2017-00-09. Skattefritagelse af visse selvejende institutioner mv.

Et udkast til lovændring af den 8. sept. 2017 vil medføre, at mange ikke-almennyttige foreninger ikke vil blive beskattet af deres erhvervsmæssige indtægter. Med tilbagevirkende kraft til 2012.