Jura

P 3-20 om sygedagpenge - bortfald - manglende medvirken - medvirken samme dag - reel medvirken

Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Retten til dagpenge bortfalder ikke, hvis den sygemeldte medvirker samme dag.