Jura

JM 33-19 Kørekort til udenlandske praktikanter

Udenlandske praktikanter anses ikke for at have sædvanlig bopæl i Danmark, hvorfor der ikke er krav om ombytning at kørekort under praktikopholdet.