Økonomi og ledelse

SKATM-2018-18-09. Renteswap var ikke erhvervsmæssig

Flertallet i Landsskatteretten lagde bl.a. vægt på, at løbetiden på swappen var længere end løbetiden på gælden samt flere andre forhold. Mindretallet havde en helt anden hensigtsmæssig tilgang.