Økonomi og ledelse

P 85-19 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne - beregning af tilskud - flere anpartsselskaber - selvstændig bibeskæftigelse

Principafgørelsens skal afklare, hvornår der kan ydes tilskud til en flerhed af selskaber, og hvilken beregningsmetode der finder anvendelse.