Jura, Natur og vandmiljø

Godtgørelse til landmanden?

Staten betaler (måske) godtgørelse, hvis offentlighedens adgang til naturen medfører brand-, tyveri- og hærværksskader på landbrugsarealer, skove, driftsbygninger og husdyrbesætninger.