Økonomi og ledelse

SKATM-2019-18-03. Bitcoins modtaget som gave, skattefri gevinst

En skatteyder havde fået 2 bitcoins i julegave i 2013. En gevinst ved afståelse vil være skattefri efter SL § 5, litra a.