Økologi, Planter

Efterafgrøder i økologisk planteavl

Denne artikel er én ud af tre, der skal hjælpe med at lægge den bedst mulige strategi for produktionen på økologiske planteavlsbedrifter.