Planter

Bælgplanter i efterafgrødeblandinger giver kvælstof videre til andre planter