Planter

Danmarks afgrøder høst 2021, første bud

Vinterhvedearealet til høst 2021 ligger på ca. 508.000 ha, det er næsten 25.000 ha mere end i 2020, og vårbygarealet er faldet næsten tilsvarende. Det viser de første tal fra årets ansøgninger om grundbetaling.