Planter

Danmarks afgrøder høst 2024 – første bud

Det samlede kornareal til høst 2024 ligger på ca. 1,236 mio. ha, det er samme areal som i 2023. Det viser de første tal fra årets ansøgninger om grundbetaling.

Analyse

26. april 2021

 Opdateret 30. april 2024