Økonomi og ledelse

SKATM-2017-19-03. Ikke fradrag for passivpost i kontantgave

Ved gaveafgiftsberegningen af et kontant beløb, som en far havde givet sine sønner, kunne der ikke fradrages en passivpost. Det var uden betydning, at faren samtidig havde solgt nogle ophavsrettigheder med succession til sønnerne.