Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-21. Nye momsregler ved EU-varehandel fra 1. januar 2020

En række ændringer fra EU gør, at kravene til momsfritagelse ved varesalg til virksomheder i andre EU-lande skærpes fra 2020. Det betyder bl.a., at sælgeren kan blive stillet overfor yderligere krav til dokumentation for transporten til det andet EU-land.